Wat doet een tactisch SAP Manager?

Wat doet een tactisch SAP Manager?

Rob Kuijpers ‘tikte’ afgelopen maand zijn derde jaar bij Partners in Technology aan. En waar hij drie jaar geleden bij ons startte als SAP Project Manager, komt daar in de praktijk maar weinig van terecht. Rob heeft namelijk een nieuwe passie gevonden: SAP Interim Management. En de wetmatigheid leert hier dat mensen doorgaans goed zijn in waar ze passie voor hebben.

Na een lang avontuur als SAP Interim Manager bij de Provincie Noord-Brabant, is Rob onlangs bij de Provincie Utrecht gestart en deze keer in de rol van Tactisch SAP Manager. Opnieuw een interim-rol, maar nu net een tikkeltje anders. Daarom de vraag aan Rob: wat doet een Tactisch SAP Manager? En waarom opnieuw een provincie als opdrachtgever? Is het puur toeval, of zit hier juist meer achter?

Rob, meteen maar even de hamvraag: wat ga je doen als Tactisch SAP Manager?

‘Heel concreet: ik ga ervoor zorgen dat de serviceorganisatie van de Provincie Utrecht goed gaat draaien en dat de gebruikersorganisatie in de breedte van dezelfde services en functionaliteiten gebruik gaat maken. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Je moet het namelijk samen doen met eindgebruikers, stakeholders en leveranciers. En het woord zegt het eigenlijk al: daarin heb je ‘tact’ nodig en moet je bovendien ook tactisch te werk gaan. Beter gezegd: het is een mobiliserende rol waarin ik het volledige SAP ecosysteem hierbinnen een bepaalde kant op ga bewegen zodat er optimaler gewerkt gaat worden.’

Waarom ga je dit juist bij de Provincie Utrecht doen?

‘Ten eerste omdat de Provincie Utrecht hier werk van wil maken. Ze zien mogelijkheden en daar sluit ik me volledig bij aan; hoewel veel zaken al goed geregeld zijn, is er alsnog veel te winnen. Daarnaast is het zo dat de Provincie Utrecht een omgeving heeft die zich hier goed voor leent. SAP is namelijk niet centraal ondergebracht terwijl er wel behoefte is aan structuur op dit vlak. Daarbij kun je o.a. denken aan incidentprocessen, changeprocessen, maar ook het gebruik maken van één centraal ticketsysteem. Daar komt bij dat de kennis van SAP maar ook het niveau van capabilities naar een hoger niveau mogen en kunnen en dat we ook meer gebruik gaan maken van de functionaliteiten van S/4HANA. En dat zit dus allemaal in deze rol!’

Wat is nou zo leuk aan deze rol?

‘Ik kan hier met al m’n passie en energie vernieuwing en verbetering gaan brengen. En het mooie hieraan is dat de Provincie Utrecht hier zelf graag aan de slag wil hiermee. Ze staan op het punt om de weg in te slaan waarbij ze het volle potentieel van hun SAP S/4 omgeving gaan benutten. Dat gaat natuurlijk positieve impact hebben waar ik graag onderdeel van ben. Maar ook het diverse karakter van de rol past heel goed bij mij. Ik heb met allerlei stakeholders te maken: van gebruikers tot IT tot leveranciers. En binnen dat hele ecosysteem heb ik een onafhankelijke en objectieve rol wat heel fijn is! Tot slot, ik heb (weer) de mogelijkheid om een mooi stuk legacy na te laten. En dat ga ik ook doen ook.’

Eerst de Provincie Noord-Brabant en dan nu Utrecht, waarom overheden?

‘Nou ik ben er toevallig ingerold bij de Provincie Noord-Brabant waar ik een goede klik had met de Programma Manager destijds. In die omgeving heb ik de wet- en regelgeving leren kennen. Daar ben ik overigens ook in contact gekomen met Peter van den Boogaard (CISO) die geldt als een autoriteit binnen de overheid als het gaat om wet- en regelgeving en de wijze waarop de provincie hieraan voldoet. Hij heeft mij geïntroduceerd in de wijze waarop een overheidsinstelling hier aan voldoe.

Een ander aspect wat me aan overheden aanspreekt is dat ik juist binnen deze sector veel kan brengen op het gebied van kennis en capabilities. Hier zie je doorgaans namelijk wel een gap ontstaan omdat het voor overheden lastiger is om goede mensen te vinden. Dat zag ik bij de Provincie Noord-Brabant en dat zie ik hier ook weer terug. Het ambtelijk label werkt dan toch tegen ze.

Is dat terecht?

‘Nee zeker niet. Want de innovatiekracht is hier echt groot. En wat dat betreft zijn het hele aantrekkelijker werkgevers. Maar de realiteit blijft dat je hier nog altijd wel een kennis- en vaardigheidstekort ziet en dat vullen wij nu dus in. Daarbij geldt overigens wel dat als we de kans krijgen, we deze organisaties ook helpen om de juiste mensen aan te nemen en het capabilitieniveau naar een hoger level brengen. Dat hoort bij onze legacy vind ik.’

Je bent van een SAP partner en je hebt met andere SAP partners als leveranciers te maken. Hoe pak je dat aan?

‘Ook daar moet je tact doorvoeren. Ik werk hierin namens de klant, maar wil er wel voor zorgen dat de leveranciers naast ons komen te staan, zoals we dat zelf ook doen. Iedereen moet afspraken nakomen; zowel de leverancier als de interne organisatie. Dus ik ben en kijk kritisch naar iedereen. En dat is logisch want in feite moeten we allemaal hetzelfde doel hebben. De trein moet vooruit!’

Kan jouw organisatie ook wel een tactisch SAP Manager gebruiken?

Wat doet een tactisch SAP Manager?
Ruud Aanstoot Managing Consultant